slide1 slide2 slide5 slide4

Verslag-Bijeenkomst

FEESTCOMMISSIE KALENBERG-HOOGEWEG

 

Verslag openbare bijeenkomst  dd. 17-10-2014 in het KGH.

 

Aanwezig:       Melissa Rubingh, Patrick Mosterman, Jacco Postma, Yvonne Mosterman,                     Aletta Jongschaap en 19 dorpsgenoten.

Afwezig:          Rick Slijkhuis.

 

 

1. Welkom

Jacco heet alle aanwezigen van harte welkom.

Hij vertelt wat er op de agenda staat en hoopt op een goede inbreng.

 

2. Evaluatie feest 2014

Na een aarzelend begin komen er toch opmerkingen:

a. maaltijd was prima, stempelkaart werkt goed.

Vegetariërs willen graag voor ze zich opgeven weten wat er op het menu staat.

Overigens was ook het vegetarisch deel van de maaltijd prima.

Dit jaar heeft de FC zich redelijk streng gehouden aan de opgavedatum voor de maaltijd. Reden is dat de cateraar tijd moet hebben voor inkoop en bereiden van het eten. Zoals ook in het feestboekje vermeld was. Een enkeling wil zich op de laatste dag opgeven, maar dat kan echt niet. FC houdt zich aan een week van te voren.

b.  de quiz was leuk, maar slecht te verstaan.

c.  iemand merkt op dat de band op zaterdagavond eenzijdig was (qua muziekkeuze), een ander vond de band top.

d.  er wordt opgemerkt dat sommige lichtobjecten erg klein waren. Daarop wordt gereageerd met het voorstel minimale afmetingen vast te stellen.

Reactie FC: op verzoek van de vergaderingen in voorgaande jaren zijn er steeds minder regels voor de lichtobjecten. Minimale afmeting was in de beginjaren een regel die afgeschaft is. Om zoveel mogelijk lichtobjecten in de vaart te krijgen, houden we het bij weinig regels. En die staan in het feestboekje.

e.  Muziek lichttoer: dit jaar was de band uit Amsterdam er helaas niet. Er wordt gevraagd of ze een vergoeding kunnen krijgen. Reactie FC: die krijgen ze al een aantal jaren.

En kunnen er afspraken gemaakt worden met The Reune Singers, zodat de band ook bij de brug kan spelen? Reactie FC: gaan we proberen.

f.   Er wordt opgemerkt dat er vuilniszakken gebruikt zijn op de straatlantaarns i.p.v. de door vrijwilligers gemaakte lampenkappen. Ted (namens de lichttoercommissie) legt uit dat er helaas geen goede stof voor de lampenkappen is gebruikt, zodat het licht alleen wat gedempt wordt maar er geen mooie uitstraling is, zoals dat wel het geval was bij de oude rode kappen.

De lichttoer bekijkt elk jaar -al naar gelang het thema- wat de mooiste oplossing is.

g.  Er wordt gezegd dat de tuinjury niet alle tuinen heeft bekeken.  Het kenbaar maken dat je mee wil doen aan de jurering d.m.v. het plaatsen van een bordje met straat en huisnummer, is niet bij iedereen bekend (staat duidelijk in het feestboekje). Hier is jaren geleden voor gekozen, omdat blijkt dat als mensen zich van te voren moeten opgeven, men dit niet doet. Voor de jury betekent dit dat ze het hele dorp door moeten en niet gericht naar tuinen kunnen. Het heeft de aandacht van de FC. Een idee is iets meeleveren in het feestboekje om kenbaar te maken dat je meedoet, of misschien toch opgeven.

h.  Het taalgebruik over de portofoons kan echt niet. FC heeft vrijwilligers er op aangesproken, maar het heeft niet geholpen. Er wordt gekeken naar portofoons met een oortje, zodat niet iedereen hoort wat er gezegd wordt.

i.   Lampen bij de uitstap waren erg fel en de hekken bij de instap waren niet goed geplaatst zodat er geen controle was, met als gevolg zwartvaarders.

j.   Er leek minder publiek te zijn tijdens de lichttoer. Overigens zijn er wel evenveel bootkaartjes verkocht als voorgaande jaren.

k.  Tijdens de lichttoer werd er door bezoekers weer te hard gevaren én onverlicht. Een ieder kan mensen er op aanspreken, maar verder is er moeilijk iets aan te doen.

Een idee is om iemand rond te laten varen die lampjes verkoopt.

l.   Er wordt opgemerkt dat het goed zou zijn alle commissies (FC, lichttoer, zeskamp, kinderfeest, versiering) bijtijds overleggen en afstemmen. Daar kan iedereen baat bij hebben. Bijvoorbeeld afstemmen van inhuur en inkoop van spullen.

Goed idee, FC zal dat volgend jaar organiseren.

m. FC krijgt complimenten; voor de hele organisatie én voor hoe ze verkleed en geschminkt waren.

Ook waardering voor de uitstraling van het dorp tijdens de lichttoer. De waxinelichtjes en de verlichte tuinen. Compliment voor de lichttoercommissie: zij plaatsen de waxinelichtjes en ze zijn alle woningen langs de vaart af geweest om mensen te stimuleren mee te doen met verlichting.

 

3. Thema

De volgende thema’s worden genoemd: Après Ski,  Liefde, Astronomie, Oktoberfest, Feestdagen, Rock ‘n Roll, Jaren ’70, Tweede Wereldoorlog.

Enkele thema’s worden toegelicht:

Tweede Wereldoorlog in het verlengde van het thema voor Trillend Riet in 2015.

Liefde wordt ingebracht door Bert en Helen, want die gaan trouwen! op de zaterdag van het feest. En een dorp gehuld in “liefde” lijkt ze een mooi decor voor het bruiloftsfeest.

 

Na de eerste stemronde -waarbij iedereen meerdere stemmen mag uitbrengen- wordt besloten de twee thema’s met de meeste stemmen opnieuw in stemming te brengen:

Rock ’n Roll en Liefde.

In de tweede stemronde mag ieder maar één keer stemmen: Rock ’n Roll krijgt 5 stemmen, Liefde 16.

En hiermee is Liefde gekozen tot het thema van het dorpsfeest 2015.

 

4. Financieel

Patrick begint met te zeggen dat hij trots is op iedereen die (te) veel heeft gedronken…

De drankverkoop heeft meer opgeleverd, ook door de verhoging van de muntprijs en een eenmalige korting van de brouwer.

Inkomsten uit advertenties en lijsten zijn ongeveer gelijk gebleven.

Tent en zaterdagavondband zijn voordeliger ingekocht.

Geen bijzondere, eenmalige uitgaven dit jaar.

Het gevolg is een positief saldo van maar liefst €2499,-.

Dit betekent dat de reserve aangevuld wordt en er meer ruimte is voor de komende jaren.

 

5. Sluiting

Aletta gaat uit de FC en wordt bedankt met de traditionele fles Berenburg.

Mellanie wordt FC-lid.

Jacqeline en Rixt willen ook wel in de FC.

De lichttoercommissie heeft twee vacatures.

Er wordt een versiercommissie opgericht. Hierin komen in ieder geval Femmie, Rolf, Gerjanne en Rixt.

 

De aanwezigen worden bedankt voor de inbreng en krijgen nog een drankje van de FC.

 

 

Dorpsfeest Kalenberg

Saturday the 24th.